Innovatie

In samenwerking met verschillende partijen waaronder het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)  hebben we ons de laatste tijd bezig gehouden met het ontwikkelen van een nieuw mestsysteem waarbij het bodemleven centraal staat. Iedereen weet dat het bodemleven door onder andere het injecteren van mest in hoog tempo terug loopt waardoor er zich giftige stoffen in de bodem ontwikkelen die mee groeien in het gewas met alle gevolge vandien. Een van die gevolgen is bijvoorbeeld het teruglopen van de weidevogelstand.

 Ten eerste hebben we een vloer ontwikkelt die bestaat uit rubber en beton.

Het systeem is zo gemaakt dat de mest onmiddelijk gescheiden wordt van de urine, dit betekent om te beginnen een enorme ammoniak reductie!!

De vaste mest (dikke fractie) wordt met een robot bijeen verzamelt

Wij hebben in samenwerking met A en S techniek een apparaat ontwikkeld dat deze dikke fractie omzet in stapelbare mest die zeer waardevol is voor zowel de melkveehouder als de akkerbouwer.  Akkerbouwers roepen steeds harder om goede mest voor hun land aangezien de opbrengsten enorm teruglopen ivm het uitputten van de bodem. Win win situatie voor zowel de boer als de akkerbouwer die beide zullen zien dat de opbrengst en tevens de gezondheid van de veestapel met sprongen vooruit gaat.

Innovatieproject kaasboerderij Vierhuizen: Innovatieproject Van Leeuwen

Vloer

Ons doel met deze vloer is om de mest direct te scheiden, zodat er geen drijfmest meer ontstaat.

Dit alles moet de ammoniak uitstoot tot het hoogst haalbare reduceren.

In het kort over de vloer, deze ligt niet onder afschot, heeft ook geen geultjes, gaatjes en dergelijke..

De vloer is in zijn geheel doorlatend, waardoor de urine snel wordt afgevoerd, en er nagenoeg geen vermenging ontstaat.

Mestsysteem

De dikke fractie die op de vloer blijft liggen, wordt met een mestrobot afgeschoven naar een centraal punt in de stal.

Hier achter staat het door ons ontwikkelde mestsysteem Immix, deze voegt naar behoefte stro toe, en mengt het zodat er een stapelbare vaste mest ontstaat. Als er voldoende mest in het systeem zit, wordt deze ondergronds naar de mestopslag verplaatst.

Tot nu toe hebben wij ervaren dat er een goede stapelbare mest is te maken, met relatief weinig stro.

Innovatie project Van Leeuwen

In Stompwijk op het biologische melkvee bedrijf bij fam Van leeuwen testen wij ons nieuwe stalvloer systeem, en wordt deze verder door ontwikkeld.

project samenvatting zie nieuws

 

 

 

Dit project werd mede mogelijk gemaakt door snn.eu